Expertises
Schatten van Onroerende Goederen:
 • Waardebepaling voor aankoop of verkoop van appartementen, residentieel vastgoed, bedrijfspanden, burelen en kantoren
 • Hypothecaire schattingen
 • Schatting van de huurwaarde
 • Bepaling van vruchtgebruik en naakte eigendom
 • Schatting voor inbreng in vennootschappen
 • Schatting voor onteigening
Bouwtechnische Expertises en Bijstand:
 • Alle bouwtechnische expertises: structurele schade, schade igv vocht, condensatie, uitvoeringsfouten, scheuren en barstvorming, zettingen/verzakkingen,...
 • Brandschades: bepaling van de oorzaak, begroting van de gevolgschades zowel van gebouw als inhoud
 • Plaatsbeschrijvingen voor- en na beëindiging van huur of bouwwerken
 • Muurovernames
 • Problematiek van scheidsmuren
Deskundige opdrachten voor Rechtbanken:
Deskundige aangesteld door diverse Rechtbanken inzake bouwgeschillen (Hof Van Beroep, Eerste Aanleg, Koophandel, Vredegerecht) in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Brabant.